Μενού Κλείσιμο

Έρευνα Αγοράς

Στα πλαίσια των ερευνών αγοράς περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην πληροφόρηση για το προφίλ των πελατών και του ανταγωνισμού. Επίσης συμπεριλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και για την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά. Μία τέτοια έρευνα θα δώσει στην επιχείρηση πλήρη εικόνα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Το αντικείμενο έρευνας αγοράς που διεξάγεται από τους συμβούλους της επιχείρησης μας είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με:

  • Την αγορά και τα προϊόντα.
  • Τον Ανταγωνισμό & τη θέση της επιχείρησης.
  • Την επιλογή των στόχων και της στρατηγικής της επιχείρησης με βάση την αξιολόγηση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (Ανάλυση SWOT).