Μενού Κλείσιμο

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της IBC IT & Business Consultants αποτελούνται από μόνιμα στελέχη τα οποία πλαισιώνονται από ένα σύνολο εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Η ανώτατη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τη γνώση της αγοράς και την εμπειρία στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η IBC IT & Business Consultants αποτελούν κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού της IBC IT & Business Consultants  έχουν ως εξής:

  • Σύμβουλοι Ποιότητας (πρότυπα ISO)
  • Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα ΕΣΠΑ
  • Πληροφορικοί
  • Σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Μηχανικοί
  • Περιβαλλοντολόγοι
  • Γεωπόνοι
  • Φοροτεχνικοί
  • Δικηγόροι
  • Οικονομολόγοι