Μενού Κλείσιμο

Επιδοτήσεις

Η IBC IT & Business Consultants αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδυτικά προγράμματα, τα οποία αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών:

-Αναπτυξιακός Νόμος

-Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα: Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ανταγωνιστικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, κλπ), Περιφερειακά Προγράμματα ΠΕΠ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER, INTERREG, κλπ.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων ΕΣΠΑ της εταιρείας αναλαμβάνουν την υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.

Η IBC IT & Business Consultants αναλαμβάνει να σας ενημερώσει άμεσα και έγκυρα για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα των επιδοτήσεων, καθώς και για άλλα νέα του επιχειρηματικού χώρου μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο εισάγοντας απλά το e-mail σας στη φόρμα του Newsletter, επιλέγοντας subscribe και submit.

Όλες οι πληροφορίες που θα κοινοποιήσετε στη IBC IT & Business Consultants είναι απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία με αποκλειστικό σκοπό για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης.

Ενημερωθείτε άμεσα για τις: