Μενού Κλείσιμο

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η IBC IT & Business Consultants αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, σύνταξη και υποβολή φακέλων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/ οργανισμών.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της εταιρείας αναλαμβάνουν την υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.


Η IBC IT & Business Consultants αναλαμβάνει να σας ενημερώσει άμεσα και έγκυρα για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε κάποιο Ευρωπαικό Πρόγραμμα.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και για άλλα νέα του επιχειρηματικού χώρου μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο εισάγοντας απλά το e-mail σας στη φόρμα του Newsletter, επιλέγοντας subscribe και submit.

Όλες οι πληροφορίες που θα κοινοποιήσετε στη IBC IT & Business Consultants  είναι απολύτως εμπιστευτικές. Θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία με αποκλειστικό σκοπό για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης.
Ενημερωθείτε άμεσα για τα: