Μενού Κλείσιμο

Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

Ένα από τα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι μια μελέτη σκοπιμότητας. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που πλαισιώνουν την IBC IT & Business Consultants πραγματοποιούν  Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) που έχουν ως στόχο την ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού επιχειρήματος, ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού. Με βάση τη μελέτη αυτή οι σύμβουλοι επιχειρήσεων αποφασίζουν αν συμφέρει να προβεί σε μία επένδυση ο πελάτης τους. Η ολοκληρωμένη σύνταξή μίας μελέτης σκοπιμότητας απαιτεί:

  • Γεωγραφική και χωροταξική μελέτη,
  • Μελέτη της Αγοράς,
  • Marketing plan,
  • Χρηματοοικονομικά στοιχεία της επένδυσης,
  • Τεχνικές προδιαγραφές

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της IBC IT & Business Consultants  είναι σε θέση να εκπονήσουν τις μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας που θα καθοδηγήσουν με ασφάλεια και εγκυρότητα τις αποφάσεις του σχετικά με τις επιχειρηματικές του ιδέες.