Μενού Κλείσιμο

Οργανόγραμμα

Η IBC IT & Business Consultants που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη είναι οργανωμένη σε ένα σχήμα που εξυπηρετεί μέχρι σήμερα τους στόχους της για ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, υψηλή παραγωγικότητα στην υλοποίηση έργων και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση της ανάπτυξης και εξέλιξης των υπηρεσιών της και διείσδυσης τους στις αγορές που απευθύνονται.