Μενού Κλείσιμο

Πελάτες

Η IBC IT & Business Consultants  με τους εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων από τους οποίους πλαισιώνεται έχει αναλάβει πολυάριθμα έργα στο τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς κατέχει την απαραίτητη πείρα, η οποία την καθιστά μία ασφαλή επιλογή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Το πελατολόγιο της εταιρίας επομένως συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και δημόσιων φορέων.

Οι πελάτες μας προέρχονται από τους περισσότερους κλάδους της αγοράς:
  • Πληροφορικής
  • Τηλεπικοινωνιών
  • Παραγωγής
  • Υπόδησης Ένδυσης
  • Παροχής Υπηρεσιών, Εστίασης Τροφίμων και Διασκέδασης
  • Εμπορίας, Λιανικής, Μεταφορών, Τραπεζών, Εκτελωνιστών κ.τ.λ.

     Ιδιωτικός Τομέας

     Δημόσιος Τομέας