Μενού Κλείσιμο

Προφίλ

Η έδρα της IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. στεγάζεται σε σύγχρονα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ  δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια.


H IBC IT & Business Consultants O.E. αντιπροσωπεύει τις επωνυμίες Motive Συμβουλευτική και Isosoft S.A.


Η IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο προέρχεται επαγγελματικά από τους χώρους της Διοίκησης, της Πληροφορικής, της Εκπαίδευσης και της Συμβουλευτικής, έχοντας μεγάλη προϋπηρεσία και γνώσεις στους παραπάνω κλάδους. Η εταιρία στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών της, δραστηριοποιείται σε μια πληθώρα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.


Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι σε θέση να  παρέχουν καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.


Βασικό μέλημα της IBC IT & Business Consultants Ο.Ε. είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και  επικοινωνία. Η δέσμευση της IBC IT & Business Consultants Ο.Ε.  για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην παροχή των υπηρεσιών της.