Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες

Η IBC IT & Business Consultants, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ειδικότερα, στις δραστηριότητες της IBC IT & Business Consultants συγκαταλέγονται:
 • Σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών υπαγωγής σε Αναπτυξιακό Νόμο
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
 • Προγραμματισμός και διοίκηση σύνθετων έργων Οργάνωσης και Διοίκησης
 • Εκπόνηση μελετών και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Αθλητικό Marketing
 • Life & executive coaching
 • Mentoring
Η ανώτατη εκπαίδευση των στελεχών σε συνδυασμό με την γνώση της αγοράς στους παραπάνω κλάδους και την εμπειρία τους έχει δώσει το έναυσμα για την ταχεία ανάπτυξη της IBC IT & Business Consultants.Η IBC IT & Business Consultants  είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013.