Μενού Κλείσιμο

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΕ

 

Η ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ εμπιστεύεται την IBC IT & Business Consultants και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro σε συνεργασία με τηνQ-PLAN για το έργο Εναρμόνισης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR 2016/679.