Μενού Κλείσιμο

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από την Αφοί Σαπουνάς-Ζωοθρεπτική

 

H “Αφοί Σαπούνας-Ζωοθρεπτική” εμπιστεύεται την IBC IT & Business Consultants  και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro για το έργο Εναρμόνισης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR 2016/679.