Μενού Κλείσιμο

Αποφάσεις παράτασης υποβολών για τις δράσεις «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις δύο δράσεις παρατάθηκε μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις:

– Για το «Ψηφιακό Βήμα» εδώ.

– Για το «Ψηφιακό Άλμα» εδώ.