Μενού Κλείσιμο

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την Προστασία από τον Covid-19

 

Η IBC IT & Business Consultants λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, λόγω της πανδημίας Covid-19 και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στο κοινωνικό και επιχειρησιακό περιβάλλον αναλαμβάνει να προετοιμάσει κάθε επιχείρηση-οργανισμό για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες των Ιδιωτικών Σχημάτων Πιστοποίησης για την προστασία των επιχειρήσεων από τον Covid-19, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και διατίθενται στην αγορά. Ειδικότερα, τα ιδιωτικά σχήματα πιστοποίησης καθορίζουν απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση. Οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες αυτές επαληθεύουν ότι ένας κατάλληλος μηχανισμός, επαρκείς πόροι καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών είναι πάντα εναρμονισμένα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης του ιού Covid-19 στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Τα Ιδιωτικά Σχήματα Πιστοποίησης απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού.

Ενδεικτικές επιχειρήσεις είναι:

 • φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα)
 • εστίασης
 • μονάδες παρασκευής
 • μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων
 • μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain)
 • λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα)
 • άθλησης και γυμναστικής
 • δημόσιες υπηρεσίες
 • εκπαιδευτικά κέντρα
 • σχολεία
 • εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) κ.ο.κ.

Μέσω των απαιτήσεων που θέτει κάποιο από τα ιδιωτικά σχήματα πιστοποίησης επιβεβαιώνεται ότι οι πιστοποιημένοι οργανισμοί:

 • Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχουν τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιούν με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό τους για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΠΟΥ).
 • Ενημερώνουν και καθοδηγούν κατάλληλα όλους όσους εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.

Η επιλογή ενός Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποίησης από έναν οργανισμό παρέχει τα εξής οφέλη:

 • Προστασία υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, συνεργατών και πελατών
 • Ενεργή συμβολή στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, επισκέπτη και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη
 • Επιχειρησιακή συνέχεια
 • Διαφοροποίηση και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Δέσμευση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον Covid-19
 • Ενίσχυση της στρατηγικής του Οργανισμού για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για την ευαισθητοποίηση και τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου μικροπεριβάλλοντος από τον Covid-19

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.