Μενού Κλείσιμο

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της πληροφόρησης του κοινού για τις ενεργές δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφερειακές Μονάδες του, πραγματοποιούν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με σκοπό την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τις δράσεις «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»«Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Αλμα».

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση (01/10/2018).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.