Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Προγράμματος “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού”

 

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού», με προϋπολογισμό 52 εκατ. Ευρώ.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ και επιδοτούνται έως 45%

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης  πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ .
 • Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (Έως 15.000,00€)
  • επαγγελματικής χρήσης
  • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
 • Λογισμικά
 • Ιστοσελίδα (Έως 2.500,00€-ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας )
 • E-shop (Έως 4.000,00€) το οποίο θα πρέπει να :
  • είναι  λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • είναι mobile responsive
  • να συνοδεύεται από λογισμικά : παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr

(ii) ξεκινάει στις 12/03/2019

(iii)τελειώνει στις 30/08/2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η IBC IT & Business Consultants με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η IBC IT & Business Consultants θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με την IBC IT & Business Consultants Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2384″ title=”Φόρμα μεταποίησης και τουρισμού”]