Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Προγράμματος “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών”

Προκηρύχθηκε νέο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» με προϋπολογισμό 12 εκατ. Ευρώ.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά..

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 30.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και επιδοτούνται έως 50%

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές κάθε νομικής μορφής οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 (i) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).

 (ii) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης

Επιδοτούμενες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (Έως 15.000,00€)
  1. επαγγελματικής χρήσης
  2. μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
 • Λογισμικά
 • Ιστοσελίδα (Έως 2.500,00€-ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας )
 • E-shop (Έως 4.000,00€) το οποίο θα πρέπει να :
  1. είναι  λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες
  2. είναι mobile responsive
  3. να συνοδεύεται από λογισμικά : παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  4. να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις ( Εσωτερικού και Εξωτερικού)

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
(ii) ξεκινάει στις 12/03/2019
(iii)τελειώνει στις 15/07/2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

.
Η IBC IT & Business Consultants με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Η IBC IT & Business Consultants θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.
Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με την  IBC IT & Business Consultants Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626
Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2386″ title=”Φόρμα εμπορίου και παροχής υπηρεσίας”]