Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη προγράμματος «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προϋπολογισμό 5.000.000 €.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και σκοπό έχει την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 20.000 € και 285.000 € αντίστοιχα και επιδοτούνται μέσω δημόσιας χρηματοδότησης έως 70% και μέσω ιδιωτικής συμμετοχής έως 30%.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Οι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ της δράσης και
 • Το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ της δράσης.

Επιδοτούμενες δαπάνες

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Εξοπλισμός
 3. Άυλες δαπάνες
 4. Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση
 5. Ψηφιακή προβολή

Τομείς Προτεραιότητας

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια στους εξής τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3):

 • αγροδιατροφικός τομέα,
 • τομέας Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • τομέας Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • τομέας Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • τομέας περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών,
 • τομέας ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • τομέας τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

 1. Ξεκινάει στις 18/02/2020
 2. Τελειώνει στις 30/04/2020
 3. Γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η IBC IT & Business Consultants με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Η IBC IT & Business Consultants θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.

Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με την IBC IT & Business Consultants Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626

Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2550″ title=”Φόρμα Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων (Περιφέρειας)”]