Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Προγράμματος “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας”

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας» με προϋπολογισμό 3.125.000€.
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.
Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 5.000€ έως 15.000€ ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης είναι 100%.

Δικαιούχοι του προγράμματος
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
• να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, και τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου, στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
• να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2016)

Επιδοτούμενες Δαπάνες είναι οι εξής:

1. Εξοπλισμός
• Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
• Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points,αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
• Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
• Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
• Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες)

2. Λογισμικά
• Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
• Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)
• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
• Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) έως 2.000€
• Ανάπτυξη διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) έως 4.500€

3. Παροχή Υπηρεσιών
• Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ έως 3.000€
• Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media) έως 1.000€
• Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος έως 1.000€
• Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000€

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
(ii) ξεκινάει στις 04/06/2019
(iii) τελειώνει στις 05/07/2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η IBC IT & Business Consultants με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Η IBC IT & Business Consultants θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου προς επιδότηση.
Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με την IBC IT & Business Consultants Τηλ: 2310-541017, Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626.
Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

[contact-form-7 id=”2414″ title=”Φόρμα Κουπόνια”]