Μενού Κλείσιμο

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις Δράσεις “Επιχειρούμε Έξω”

Αποφασίστηκε η έγκριση του συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων, κατά το στάδιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.