Μενού Κλείσιμο

ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

 

Το πρότυπο ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – Anti-Bribery Management Systems (ABMS) έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Ειδικότερα, το ISO 37001:2016 καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.Οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Επιπλέον, μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του, όσο και σε επίπεδο πιστοποίησης με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.