Μενού Κλείσιμο

Ανάθεση έργου υλοποίησης Quality Management System ISO 9001:2015 και Information Security Management System κατά ISO 27001 από την Intellegint Security Ltd.

  Η Intelligent Security Ltd. εμπιστεύεται την IBC IT & Business Consultants για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,Quality Management System κατά ISO…