Μενού Κλείσιμο

Ανάθεση έργου υλοποίησης Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 από τον Σύλλογο Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης

  O Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης εμπιστεύεται την IBC IT & Business Consultants και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro για το έργο Εναρμόνισης του Συλλόγου με τις…

Ανάθεση έργου υλοποίησης Information Security Management System κατά ISO 27001 και Εναρμόνισης με τον GDPR 2016/679 aπό την Volte-Tel Communications

  Η Volte-Tel Communications εμπιστεύεται την IBC IT & Business Consultants και την εξειδικευμένη ομάδα της GDPR Pro για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος…

Ανάθεση έργου υλοποίησης Quality Management System ISO 9001:2015 από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

  Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εμπιστεύεται την IBC IT & Business Consultants για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,Quality Management System κατά ISO…